آموزش میکروبلیدینگ ابرو

آموزش میکروبلیدینگ ابرو

آموزش میکروبلیدینگ ابرو:میکروبلیدینگ ابرو که به مفهوم هاشور زدن ابروها می باشد که با قلم ورنگدانه وانجام می شود.
شما بامیکروبلدینگ می تواند حالتی که می خواهید در ابرو ایجاد کنید ویا اگر ابروهایتان قرینه نیستندآن هاراقرینه کنید.

متخصصین میکروبلدینگ ابرو با سوز نهای مخصوص خطوط منظمی در ابرو ایجاد می کنند که خیلی طبیعی به نظر می رسند.
واین روش طرفداران زبادی در بین جامعه به دست آورده است.
بسیاری نیز علاقه مند شدند که آن را یاد یگیرند ما مخواهیم در اینجا به آموزش میکروبلدینگ بپردازیم.

آموزش میکروبلیدینگ ابرو

آموزش میکروبلیدینگ در آموزشگاههای معتبر وزیر نظر متخصصین فنی وحرفه ای انجام می سود وعلاقه مندان می توانند به این این آموزشگاهها مراجعه کنند.
میکروبلیدینگ دارای نکات آموزشی وتخصصی است ونمی توان بدون آموزش کامل آن را به خوبی فرا گرفت وبهترین راه شرکت در کلاس های آموزشی آن می باشد.
این کلاسها به سه شکل خصوصی ونیمه خصوصی و گروهی تشکیل می شود.آموزش میکروبلیدینگ ابرو

در کلاس خصوصی فرد هنر جو با هماهنگی با متخصص ومدرس اینکار زمان کلاس را معین میکند و فقط بک هنر جودر کلاس است که این امر باعث یادگیری بهتر هنرجو وپاسخ به همه ی سوالات
هنرجو ویادگیری بهتر می شود وزمان زیادی برای یاد گیری وجودارد. وآموزش در این کلاس هم به صورت عملی وهم به صورت تئوری انجام می شود
ونسبت به کلاس های دیگر هزینه ی بیشتری برای هنر جو داد.

تمیز کردن ابروها

در اولبن مرحله در این آموزش تمیز کردن ابروهاست ابتدا باید با موچین های اضافی وزاید ابروراتمیز کنیم ولی نباید ابرورا نازک کنیم بعد از آن طرح از ابرو تهیه میکنیم
که البته باید این طرح با نظر خود مشتری ایجاد شود وحالت ان کشیده شود برای ایجاد طرح از تاج ابرو شروع می کنیم وسپس به قسمت آرک ابرو می رسیم وبعد از آن به داخل ابرو می پردازیم.

در مرحله ی بعدی باید بی حسی انجام شود باید ابروهای مشتری را با مواد بی حسی که معتبر هستند آغشته کرد وبعد نایلونی روی ابرو قرار می دهید
وبه مدت ۲۵ دقیقه روی پوست قرار می دهید تا به خوبی پوست آن راجذب کند اگر بیش از زمان لازم روی پوست قرار بگیرد ممکن است به پوست آسیب برسد.

بعد از این مرحله فردمتخصص سوزن ها را از بسته بندی خارج میکند ودر دستگاه قرار می دهد باید تمام نکات بهداشتی کاملارعایت شود وبرای هر مشتری از سوزن های
مخصوص وبهداشتی استفاده کنیم تا از انتقال بیماری ها جلوگیری شود.

وحالا نوبت به رنگ می رسد درابتدا رنگ را به خوبی هم زنیم تا یک دست شود در ظرف مخصوص رنگ می ریزیم باید از رنگ های کاملا معتبر وبهداشتی استفاده کنیم
تا برای مشتری مشکلی ایجاد نشود .

مرحله بعد آموزش میکروبلیدینگ ابرو

وحالا باید سوزن ها را در رنگی که آماده شده قرار بدهیم تا رنگ به سوزن ها جذب شود وبعد شروع به هاشور ابروها می کنید باید با زاویه ی ۹۰ درجه روی ابرو هاشور ایجاد کنید
وسپس در قسمت آرگ ابرو را به سمت بالا وپایین هاشور بزنید. زمانی که می خواهید هاشور بزنید پوست را به حالت کشیده نگه دارید تامنافذآن به خوبی باز شود
ورنگ بهتر جذب پوست شود. برای هاشور زدن کاملا آرامش خود راحفظ کنید عجله نکنید تا پوست زمان کافی برا ی جذب رنگ راداشته باشد بعد از اینکه تمام قسمتها رنگ شد
ابرو ها را بایک دستمال تمیز کنید وبه مشتری نشان دهید تا اگر قسمتی به خوبی رنگ نشده بود دوباره رنگ شود وکار تمیز وکاملی داشته باشید.

در کلاس های نیمه خصوصی که تعداد هنر جو در ان یه نفر می باشد وزمان تشکیل کلاس را اموزشگاه تعیین می کند در این کلاس ها هم آموزش تئوری وهم اموزش عملی وجود دارد
وهنر جو می نواند سوالات وجواب ان ا را از مدرس بپرسد. هزبنه این کلاس کمتر از کلاس خصوصی می باشد.

ودر کلاس های گروهی که تعداد هنر جویان می تواند تا ده نفر باشد در این کلاس آموزش فقط تئوری انجام می شود وزمان کلاس توسط آموزشگاه تعیین می شود ونسبت به هردوروش
قبل هزینه ی کمتری برای هنرجو دارد.

چه نکاتی در آموزش میکروبلیدینگ ابرو اموزش داده می شود.

در هنگام انجام میکروبلیدبنگ باید کار با دست خیلی دقیق باشد وبه ان توجه شود اگر در هنگام انجام میکروبلیدینگ فشار دست ما زیاد باسد ممکن است
رنگ پخش شود واگر فشار دست کم باشد ممکن است که رنگ به خوبی وارد پوست مشتری نشود پس میزان فشار در هنگام انجام میکروبلیدینگ از اهمیت زیادی بر خوردار است.
برای رنگ کردن ابروها ابتدا از بک ابرو سروع به رنگ زدن کنید وقتی ابرو مقداری رنگ زده شد به سراغ ابروی دیگر بروید وبعد دوباره روی ابروی اولی برگردید.
استفاده ی به اندازه وبه موقع از بی حس کننده مهم است تا مشتری احساس درد کمتری داشته باشد .استفاده از وسایل مناسب وباکیفیت هم مهم است که ما باید وسایل با
برند معتبر تهیه کنیم ودر کارمان از آن استفاده کنیم.

برای ایجاد خراش های مرتب ومنظم باید دقت کافی را به کار ببریم وخراش هایی به اندازه وبافاصله های یکسان ومرتب ایجاد کنیم ونتیجه ی بهتری از کارمان بگیریم.

ادامه ی اموزش میکروبلیدینگ

مواردی که به مادر آموزش یاد داده میشود:

  • آشنایی بالایه های پوست وپوست شناسی
  • آموزش کامل وحرفه ای تمام بحث های تئوری در میکروبلدینگ
  • اموزش دادن طراحی ابرو وقزینه سازی ابرو
  • اموزش کامل کار بادستگاه میکروبلیدینگ
  • آموزش زاویه های مورد استفاده در میکروبلدینگ وانجام دادن درست ان
  • اموزش واشنایی باانواع مختلف رنگهای مورداستفاده در میکروبلیدینگ

آموزش میکروبلیدینگ ابرو یکی از زیر مجموعه های آرایش دائم است که می تواند راهی مناسب برای زیبایی باسند وهمچنین در افرادی که دچار مشکلات ریزش ابرو هستند
هم می تواند راه حلی مناسب برای این مشکل در این افراد به شما بیاید. میکروبلیدینگ یک روش مناسب وکم درد برای زیبایی است ومی تواند جای گزین مناسبی برای مداد ابرو باشد.

 سمانه رشتی زاده

اینستاگرام
samane